कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रामचन्द्र अर्याल कार्यकारी अधिकृत 9855016111
प्रविन श्रेष्ठ इन्जिनियर 9851168949
रामकृष्ण पाण्डे ना.सु सामाजिक तथा पञ्जिकरण शाखा pandey.ramkrishna778@gmail.com 9845023982